Historia

Przedszkole zostało utworzone w 1986 r. decyzją ówczesnego Prezydenta Miasta Krosna. W początkowej fazie swego istnienia posiadało osiem oddziałów przedszkolnych i uczęszczało do niego…

Czytaj więcej

Koncepcja pracy przedszkola

Głównym zadaniem jest dążenie do tego, aby Przedszkole Miejskie Nr 5 w Krośnie było w pełni placówką „otwartą”, „środowiskową”, opartą na współpracy ze środowiskiem…

Czytaj więcej

Osiągnięcia

Nasi wychowankowie osiągają wysokie lokaty w konkursach, olimpiadach i turniejach organizowanych przez różnorodne instytucje i placówki oświatowe na terenie miasta, województwa, kraju. Największe sukcesy…

Czytaj więcej